Felhasználási feltételek Főoldal


Bevezetés

A http://sarvaria.net honlapon (a továbbiakban: „Honlap") elérhető online alkalmazás (a továbbiakban: „Alkalmazás") üzemeltetője Sárvári András. (a továbbiakban: „Szolgáltató").

Az Alkalmazásban történő regisztrációval és az Alkalmazás használatával Ön mint felhasználó (a továbbiakban: „Felhasználó") a jelen felhasználási feltételeket elfogadja.

Kérjük, hogy az Alkalmazás használata előtt részletesen olvassa át a jelen felhasználási feltételeket. Amennyiben kérdése vagy észrevétele lenne a jelen felhasználási feltételekkel kapcsolatban, forduljon hozzám bizalommal a Honlapon szereplő elérhetőségeim valamelyikén.

A Szolgáltató és a tárhelyszolgáltató adatai

A Szolgáltató adatai:

Vállalkozó: Sárvári András
Székhely: 9970 Szentgotthárd, Tóth Árpád út 21.
Nyilvántartási szám: 51921093
Adószám: 77902508-1-38
Telefonszám: +36 20 213 1242
Email: andras.sarvari@sarvaria.net
Honlap: http://sarvaria.net

A Honlap és az Alkalmazás tárhelyszolgáltatójának adatai:

Név: Google LLC
Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 United States
Telefonszám: 1-929-270-4297
Honlap: https://support.google.com/cloud/contact/cloud_platform_billing

Az Alkalmazás használata és regisztráció

Az Alkalmazás a Felhasználók részére ingyenesen igénybe vehető. Az Alkalmazás használatának előfeltétele a regisztráció elvégzése. A regisztráció során a Felhasználó köteles valós adatokat megadni. A regisztráció és a felhasználói fiók véglegesítésére a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött hivatkozásra történő kattintással kerül sor.

A regisztráció véglegesítését követően a felhasználói fiókba történő belépéshez és az Alkalmazás használatához megfelelő internet böngésző és internet-hozzáférés szükséges:
  • Google Chrome 72
  • Mozilla Firefox 65
  • Safari 12, Opera 58
  • iOS Safari 12.1
  • Chrome for Android 71
  • Firefox for Android 64
A böngészők újabb verziói automatikusan támogatottnak minősülnek.

Felhasználó kizárólag 18. életévét betöltött cselekvőképes vagy olyan cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét bíróság vagy jogszabály az Alkalmazás használatához és a jelen felhasználási feltételek elfogadásához tartozó ügycsoport tekintetében nem korlátozta vagy korlátozza. A jelen felhasználási feltételek elfogadásához cselekvőképesség hiányában az Alkalmazás használatához a törvényes képviselő jogszabályban meghatározott hozzájárulása szükséges. A hozzájárulás beszerzése a Felhasználó feladata és felelőssége.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Alkalmazást kizárólag jogszerűen és rendeltetésének megfelelően használhatja. A Felhasználó továbbá tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül egyoldalúan módosítani a jelen felhasználási feltételeket, az adatvédelmi tájékoztatót, valamint a Honlap, illetve az Alkalmazás funkcióit.

A Felhasználó az Alkalmazás használata során a jelen felhasználási feltételek mellett köteles betartani az Alkalmazásban esetlegesen elhelyezett további tájékoztatókat, utasításokat és szabályzatokat is. A Felhasználó minden esetben köteles tiszteletben tartani a Szolgáltató és harmadik személyek jogait és jogos érdekeit. A Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amely veszélyezteti az Alkalmazás rendeltetésszerű működését vagy az Alkalmazás működésének megzavarására alkalmas.

A jogszabályok vagy a jelen felhasználási feltételek Felhasználó által történő megsértése vagy ennek gyanúja esetén a Szolgáltató jogosult a Felhasználó fiókját törölni és a Felhasználó hozzáférését kártalanítás vagy bármely egyéb összeg megfizetése és indokolás nélkül azonnali hatállyal megszüntetni. A felhasználói fiók törlése a Felhasználót kártérítési felelőssége alól nem mentesíti.

Felelősség

A Felhasználó kizárólagos felelőssége az Alkalmazásban megadott adatok, információk valóságának, pontosságának és időszerűségének biztosítása. A Szolgáltató ezen adatok vagy információk valóságát, pontosságát vagy időszerűségét nem szavatolja, és azokért semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató az Alkalmazás üzemeltetése érdekében ésszerűen elvárható gondossággal jár el. A Szolgáltató meghatározott eredmény elérésére nem vállal kötelezettséget.

A Szolgáltató kizárólag az Alkalmazás üzemeltetését látja el, ennek megfelelően a Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik az Alkalmazás használata során a felhasználóval kapcsolatba került más szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások jogszerűségéért, tartalmáért, minőségéért, eredményéért, illetve az azzal kapcsolatos kifogásokért, valamint a Szolgáltató nem felelős a szolgáltató ügyfeleinek magatartásáért sem. A Szolgáltató az igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszok kivizsgálására vagy azok szolgáltató részére történő továbbítására semmilyen esetben sem kötelezhető.

A Szolgáltató a jogszabályok által megengedett mértékben kizárja a Szolgáltatatás igénybevételével összefüggésben felmerülő bármilyen kárért való felelősségét. A Felhasználó a Szolgáltató felelősségkorlátozását kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.

A Szolgáltató törekszik a Honlap és az Alkalmazás folyamatos rendelkezésre állásának biztosítására, de ezzel kapcsolatban felelősséget nem vállal. A Felhasználó ezen kívül tudomásul veszi, hogy a Honlap és az Alkalmazás tekintetében időről időre karbantartás szükséges, amely esetben a Honlap és/vagy az Alkalmazás átmenetileg nem elérhető. A Szolgáltató törekszik a karbantartásról és annak várható időtartamáról a Felhasználókat az Alkalmazásban elhelyezett értesítés útján előzetesen értesíteni.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az Alkalmazás működéséhez háttérszolgáltatásokat vesz igénybe. A háttérszolgáltatások esetleges meghibásodásából vagy hibájából eredő károkért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

Szerzői jog

A Honlap és az Alkalmazás, valamint azok minden tartalmi eleme (szöveg, ismertető, arculat, kép, ábra, illusztráció, logó, felvétel, stb.) a Szolgáltató jogi oltalom alatt álló kizárólagos szellemi tulajdonát és jogosultságát képezik. A Felhasználó a Szolgáltató szerzői jogait a Honlap vagy az Alkalmazás használata során köteles minden esetben tiszteletben tartani.

A Felhasználó nem jogosult arra, hogy a Honlap, az Alkalmazás vagy azok bármely elemét módosítsa, továbbfejlessze, terjessze, azokból származékos munkát készítsen, vagy egyébként az Alkalmazás forráskódját visszafejtse, visszafordítsa, átdolgozza, feldolgozza, feltörje és nem jogosult az Alkalmazás működésének és belső felépítésének elemzésére sem. A Felhasználó nem hajthat végre olyan intézkedést, és tanúsíthat olyan magatartást, amely a Szolgáltató szellemi tulajdonhoz fűződő jogait megsérti, illetve veszélyezteti.

Adatvédelem

A Szolgáltató tevékenysége során mindenkor törekszik a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok, így különösen a 2016/679/EU rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR) és a 2011 évi CXII. törvény (Info tv.) rendelkezéseinek maradéktalan betartására. A Szolgáltató személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatója a következő hivatkozáson érhető el: http://sarvaria.net/privacy-policy.

Az adatvédelmi tájékoztató elfogadása az Alkalmazás használatának feltétele.

Egyéb feltételek

A jelen felhasználási feltételekre a magyar jog irányadó. A jelen felhasználási feltételekkel kapcsolatos jogvita esetén a magyar bíróságok jogosultak eljárni.

A Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen felhasználási feltételek egyoldalú módosítására. A jelen felhasználási feltételek módosításáról a Szolgáltató a Honlapon vagy az Alkalmazásban történő közzététel útján tájékoztatja a Felhasználót. A Felhasználó a jelen felhasználási feltételek módosítását a Honlap és/vagy az Alkalmazás további használatával elfogadja.

Szentgotthárd, 2019.05.14.